Đường dây nóng Bệnh Viện: (028) 38586257 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095
Bệnh viện quận 11
Tất cả vì sức khỏe cộng đồng

1. Cấp cứu – khám bệnh – chữa bệnh

- Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc từ các cơ sở y tế chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh,chữa bệnh nội trú hoặc ngoại trú.

- Tổ chức khám sức khoẻ và chứng nhận sức khoẻ theo quy định của nhà nước.

- Có trách nhiệm giải quyết toàn bộ bệnh thông thường và các trường hợp sơ cấp cứu về ngoại khoa.

- Tổ chức phẫu thuật tất cả các nhóm bệnh được sở y tế chấp thuận theo phân tuyến kỹ thuật.

- Tổ chức giám định khám, giám định pháp y khi hội đồng giám định y khoa thành phố hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu.

- Tổ chức chuyển người bệnh lên tuyến trên khi vượt quá khả năng chuyên môn của đơn vị cũng như theo quy định của sở y tế.

2. Công tác đào tạo cán bộ y tế

- Bệnh viện là cơ sở thực hành cho các trường lớp của ngành y tế.

- Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tập huấn bồi dưỡng về kiến thức y tế cho cán bộ.

phường để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

3. Nghiên cứu khoa học về y học

- Nghiên cứu và tham gia các công trình nghiên cứu về y tế cộng đồng và dịch tễ học trong công tác  chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

- Nghiên cứu các công trình về điều trị, ứng dụng đông y và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

4. Công tác chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn – kỹ thuật

- Lập kế hoạch giám sát thực hiện quy chế chuyên môn và chỉ đạo trạm y tế phường thực hiện các phát đồ chẩn đoán và điều trị.

- Triển khai khám chữa bệnh BHYT tại 16 phường

5. Phòng bệnh nâng cao sức khoẻ

- Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch.

- Tuyên truyền giáo dục sức khoẻ cộng đồng.

6. Hợp tác quốc tế

- Tham gia các chương trình hợp tác với các tổ chức và cá nhân ở nước ngoài theo quy định của nhà nước.

7. Quản lý kinh tế

- Có kế hoạch sử dụng hiệu quả ngân sách của nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác.

- Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: viện phí, BHYT, đầu tư của nước ngoài và các tổ chức kinh tế khác.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước về thu, chi ngân sách của bệnh viện, từng bước thực hiện hạch toán chi phí khám chữa bệnh.

- Mạnh dạn đầu tư bằng nguồn vốn huy động.