Đường dây nóng Bệnh Viện: (028) 38586257 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Đảng bộ Bệnh viện Quận 11 đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2018 và nhận Giấy khen về thực hiện tốt Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2018

Thứ sáu, 29/03/2019, 08:38:38 Lượt xem: 585

Tại Hội nghị, các đơn vị đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên năm 2018 đồng thời triển khai Kế hoạch thực hiện chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ Quận 11 thực hiện khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong năm 2018. Đảng bộ Bệnh viện Quận 11 là một trong hai đơn vị đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2018 cùng với Đảng bộ Cơ quan Đảng đoàn thể. Đây là năm thứ ba liên tiếp Đảng bộ bệnh viện đạt danh hiệu này (từ năm 2016 đến năm 2018).

Bên cạnh đó, Đảng bộ bệnh viện cũng nhận được Giấy khen của Ban chấp hành Đảng bộ Quận 11 về thực hiện tốt Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn 12-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ” năm 2018

Đảng bộ bệnh viện nhận Giấy khen thực hiện tốt Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2018

Đảng bộ bệnh viện nhận Giấy khen đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2018