Đường dây nóng Bệnh Viện: (028) 38586257 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Phòng Cấp cứu

 "TÍCH CỰC HIỆU QUẢ - TẤT CẢ VÌ SỰ SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH"

       1. Giới thiệu chung: Khoa Cấp cứu được thành lập theo Quyết định 1126/QĐ-BV ngày 21/06/2017, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các hoạt động của khoa.

       2. Cơ cấu, tổ chức nhân sự 

       - Lãnh đạo khoa: BSCKI. Lê Nguyễn Hoàng - Phụ trách khoa.

       - Điều dưỡng trưởng: CNĐD. Hồ Quang Thoại.

       - Nhân viên: Tổng số: 29 người, trong đó:

       + Trình độ sau ĐH: 01 CKI.

       + Trình độ ĐH: 11 BS, 03 ĐD.

       + Trình độ CĐ: 12 ĐD.

       + Trình độ Trung học: 02 ĐD.

       3. Chức năng, nhiệm vụ

       - Tiếp nhận và điều trị mọi trường hợp người bệnh cấp cứu được chuyển tới bệnh viện.

       - Đánh giá, phân loại tình trạng bệnh và thực hiện các biện pháp cấp cứu thích hợp theo mức độ ưu tiên cấp cứu đến khi người bệnh qua khỏi tình trạng nguy kịch và trong vòng 48 giờ phải chuyển người bệnh đến khoa Hồi sức tích cực hoặc một chuyên khoa phù hợp khi điều kiện bệnh nhân cho phép.

       - Thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình, quy chế chuyên môn trong bệnh viện.

       - Tổ chức dây chuyền cấp cứu cùng với khoa Hồi sức tích cực hỗ trợ chuyên môn cho hệ thống cấp cứu tại các khoa trong bệnh viện.

       - Phối hợp chặt chẽ với trung tâm cấp cứu 115 thực hiện cấp cứu và vận chuyển cấp cứu ngoài bệnh viện khi có yêu cầu.

       - Nghiên cứu khoa học, tư vấn và tuyên truyền giáo dục về cấp cứu cho cộng đồng.

       - Đào tạo và tham gia đào tạo cán bộ; chỉ đạo tuyến về lĩnh vực cấp cứu cho tuyến dưới.

       4. Cơ sở vật chất/Trang thiết bị kỹ thuật

      - 10 giường bệnh.

        - 01 Máy shock tim, 01 máy thở, 01 máy đo ECG, 02 máy monitor.

       - 05 máy bơm tiêm tự động.

       - 03 máy phun khí dung.

       - 01 máy sốc điện dành cho Cấp cứu 115.

       - Phòng tiểu phẫu có 01 bồn nước rửa tay vô trùng.

      5. Những thành tích nổi bật

      - Tập thể lao động tiên tiến năm 2017, 2018.

      - Tập thể hoạt động tích cực về chuyên môn năm 2017.

      - Tập thể hoạt động tích cực trong công tác điều dưỡng và chăm sóc người bệnh năm 2018.

      - Tập thể tích cực trong hoạt động công đoàn.

      6. Địa điểm: Khu A, Tầng trệt

      Điện thoại: (028)3.8585961

      Đường dây nóng: 0909290800

      Email: hscc@benhvienquan11.vn