Đường dây nóng Bệnh Viện: (028) 38586257 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

6 bài học kinh nghiệm từ Việt Nam được giới thiệu rộng rãi trên thế giới trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19

Thứ hai, 08/03/2021, 10:04:14 Lượt xem: 136

Phản ứng của Việt Nam đối với COVID-19 là rất đặc biệt và mặc dù một số thành công của nó xuất phát từ bối cảnh đặc thù của đất nước, nhưng nhiều bài học từ Việt Nam có thể áp dụng rộng rãi, bao gồm những điều sau:

1, Đầu tư cơ sở hạ tầng cho hệ thống y tế công cộng (ví dụ, các trung tâm điều hành khẩn cấp và hệ thống giám sát) sẽ giúp các quốc gia có bước khởi đầu trong việc quản lý các cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng một cách hiệu quả. Việt Nam đã học được những bài học từ SARS và cúm gia cầm, và các quốc gia khác có thể học được những bài học tương tự từ đại dịch COVID-19.

2. Hành động sớm, từ việc đóng cửa biên giới và mang khẩu trang cho đến xét nghiệm và giãn cách xã hội, sẽ giúp hạn chế sự lây lan trong cộng đồng trước khi nó vượt khỏi tầm kiểm soát.

3. Truy vết kỹ sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho chiến lược ngăn chặn có mục tiêu.

4. Tổ chức cách ly dựa trên mức độ phơi nhiễm, thay vì chỉ cách ly đối với người có triệu chứng, có thể làm giảm sự lây truyền cả người không có triệu chứng và có triệu chứng. Cụ thể, việc xét nghiệm và cách ly bắt buộc đối với du khách quốc tế là một chính sách hiệu quả.

5. Thông tin rõ ràng là rất quan trọng. Một tường thuật rõ ràng, nhất quán và nghiêm túc là điều quan trọng trong suốt quá trình phòng chống dịch.

6. Cách tiếp cận toàn xã hội một cách mạnh mẽ, thu hút các bên liên quan, đa ngành đa lĩnh vực vào quá trình ra quyết định và khuyến khích sự tham gia gắn kết với các giải pháp thích hợp.

Ngoại trừ đợt bùng phát dịch COVID-19 ở Đà Nẵng vào tháng 8/2020, Việt Nam ít nhiều đã quản lý để ngăn chặn sự lây truyền trong cộng đồng trong suốt cả năm 2020, đồng thời giữ cho nền kinh tế đủ mở để tạo điều kiện cho tăng trưởng GDP. Ngay cả đợt bùng phát ở Đà Nẵng cũng được ngăn chặn một cách nhanh chóng, bằng cách sử dụng kết hợp nhiều giải pháp tốt nhất mà đất nước này đã phát triển theo thời gian. Không một quốc gia nào có quy mô như Việt Nam đạt được mức độ thành công này.

(Tài liệu tham khảo: “EMERGING COVID-19 SUCCESS STORY: VIETNAM’S COMMITMENT TO CONTAINMENT”, https://www.exemplars.health)

Theo: SỞ Y TẾ TP.HCM